uzzināt vairāk:

67116211

visma@visma.lv

Piemērots individuālām vajadzībām

Individuālu risinājumu izveidošana sistēmas ieviešanas fāzē.

Horizon ir nevis gatava sistēma, bet gan „konstruktors”, no kura iespējams izveidot atšķirīgām organizāciju vajadzībām piemērotus risinājumus.
Pirms Horizon ieviešanas, tiek noskaidrotas klienta prasības, lai nodrošinātu, ka ieviestās programmas iestatījumi ir atbilstoši organizācijas vajadzībām. Ja prasības nav iespējams nodrošināt esošās funkcionalitātes ietvaros, tiek izvērtētas iespējas veikt papildus programmēšanas darbus.  Vairāk par ieviešanas procesu šeit
Tā kā Horizon speciālistiem ir plaša pieredze, ieviešot sistēmu dažādu nozaru uzņēmumos, tie spēj sniegt padomus par labāko praksi konkrētās situācijās. Vairāk par Horizon klientiem un pieredzi dažādās nozarēs, lasiet šeit.
 

Individuālu risinājumu izveidošana pašu spēkiem

Iespēja pēc vajadzības pielāgot vairākus skatus un izvēlnes ir viena no būtiskākajām Horizon lietotāja saskarnes priekšrocībām.
Lietotājs var pats vienkārši mainīt atskaišu izskatu, mainot vietām kolonnas un izvēloties kādu informāciju iekļaut atskaitē. Ērti iespējams izveidot un saglabāt arī dažādus filtrus un izdrukas formas.
Funkciju taustiņu izmantošana būtiski paātrina dokumentu apstrādi bieži lietotās ekrānformās. Turklāt pastāv papildu iespēja noteikt lietotājam specifiskas īsinājumtaustiņu kombinācijas ātrai noteiktu darbību veikšanai.
Iespējams izveidot arī īsceļu pogas biežāk lietotajām darbībām.
Lietotāja saskarnes pielāgošana notiek, izmantojot MS Windows standarta funkcionalitātē paredzētās iespējas – reģionālos iestatījumus, krāsas utt.
 

Personalizētu atskaišu, rēķinu un pavadzīmju izdruka

Risinājumā iebūvēta elastīga atskaišu un dokumentu veidošanas sistēma izdrukai, kas ir vienkārša un intuitīvi saprotama. Tā nodrošina iespēju gan pielāgot esošās atskaites konkrēta lietotāja vajadzībām, gan veidot jaunas uzņēmuma vai iestādes specifiskajām vajadzībām atbilstošas izdruku formas. Atskaišu redaktorā iespējams iestatīt rakstzīmju veidu, lielumu, krāsas, norādīt uzņēmuma logotipu un citus parametrus, kas nepieciešami atskaišu noformēšanai. Pie tam, pastāv iespēja datus brīvi grupēt, summēt vai kārtot atbilstoši lietotāja vajadzībām.
Ja vienā sistēmas instalācijā ir izveidoti vairāki uzņēmumi, atskaišu izdruku formas būs vienādi saistošas visiem uzņēmumiem, kā arī - dažādās sistēmās veidotās izdrukas formas var ērti eksportēt no viena uzņēmuma un importēt citos.
 

Sistēmas daudzvalodu risinājums

Horizon ir programma, kas piemērota arī starptautiskiem uzņēmumiem, tāpēc tās uzbūve pieļauj sistēmas biznesa  loģikas konfigurēšanu tādā apjomā, kas ir pietiekošs, lai nodrošinātu Horizon pielāgošanu citu valstu grāmatvedības uzskaites prasībām.
Pielāgojama ir arī lietotāja saskarnes valoda. Šobrīd sistēmā pieejamas lietotāja saskarnes latviešu, angļu un lietuviešu valodās.

Aizpildiet šo anketu un ar Jums sazināsies Horizon pārstāvis, kurš sniegs individuālu programmas prezentāciju un atbildēs uz jautājumiem.

sūtīt
...
Paldies! Sazināsimies ar Jums tuvākajā laikā.